Мишанкина, Н. А. Гносеологические универсалии научного мышления: метафорические модели [Текст] / Н.А. Мишанкина // Мова − література − мистецтво: когнітивно-семіотичний інтерфейс: Матеріали Міжнародної наукової конференції / КНЛУ, Київ, 25−27 вересня 2014 р.: [відп. ред. О. П. Воробйова]. − К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 90.

Гносеологические универсалии научного мышления метафорические модели