Lab Staff


Galina V. Mozhaeva

Nadejda N. Zilberman

Ivan A. Kulikov

Vsevolod A. Ladov

Ulyana S. Zakharova

Nelli P. Lukina

Natalia A. Mishankina

Natalia A. Nikolaenkova

Larisa V. Nurgaleeva

Denis A. Gladkiy, engineer-researcher

Anastasiya Chekunova

Zhanna A. Rojneva

Artyom V. Feschenko

Anastasia A. Khaminova

Anastasiya Slobodskaya